Search our site

Select the search type
  • Site
  • Web
Search 

 

Alaska Rail – Marine Shipping Schedule
 
 
Northbound Voyage
ETD Seattle
ETA Whittier
ETA Anchorage
ETA Fairbanks
ETA Seattle
1523
Wednesday 6/3/2015
Wednesday
 6/10/2015
Friday
6/12/2015
Tuesday
 6/16/2015
Monday
6/22/2015
1524
Wednesday
6/10/2015
Wednesday
6/17/2015
Friday
6/19/2015
Tuesday 6/23/2015
Monday 6/29/2015
1525
Tuesday
 6/17/2015
Tuesday
6/24/2015
Friday
6/26/2015
Tuesday 6/30/2015
Monday 7/6/2015
1526
Wednesday 6/24/2015
Wednesday 7/1/2015
Friday
7/3/2015
Tuesday
 7/7/2015
Monday 7/13/2015
1527
Wednesday 7/1/2015
Wednesday 7/8/2015
Friday
7/10/2015
Tuesday 7/14/2015
Monday 7/20/2015
1528
Wednesday
 7/8/2015
Wednesday
 7/15/2015
Friday
7/17/2015
Tuesday 7/21/2015
Monday 7/27/2015
1529
Wednesday 7/15/2015
Wednesday 7/22/2015
Friday
7/24/2015
 Tuesday 7/28/2015
Monday 8/3/2015