Search our site

Select the search type
  • Site
  • Web
Search 

 

Alaska Rail – Marine Shipping Schedule
 
 
Northbound Voyage
ETD Seattle
ETA Whittier
ETA Anchorage
ETA Fairbanks
ETA Seattle
1543
Wednesday 10/21/2015
Wednesday
 10/28/2015
Friday
10/30/2015
Tuesday
11/3/2015
Monday
11/9/2015
1544
Wednesday
10/28/2015
Wednesday
11/4/2015
Friday
11/6/2015
Tuesday 11/10/2015
Monday 11/16/2015
1545
Wednesday
 11/4/2015
Wednesday
11/11/2015
Friday
11/13/2015
Tuesday 11/17/2015
Monday 11/23/2015
1546
Wednesday 11/11/2015
Wednesday 11/18/2015
Friday
11/20/2015
Tuesday
 11/24/2015
Monday 11/30/2015
1547
Wednesday 11/18/2015
Wednesday 11/25/2015
Friday
11/27/2015
Tuesday 12/1/2015
Monday 12/7/2015
1548
Wednesday
 11/25/2015
Wednesday
 12/2/2015
Friday
12/4/2015
Tuesday 12/8/2015
Monday 12/14/2015
1549
Wednesday 12/2/2015
Wednesday 12/9/2015
Friday
12/11/2015
 Tuesday 12/15/2015
Monday 12/21/2015