Search our site

Select the search type
  • Site
  • Web
Search 

 

Alaska Rail – Marine Shipping Schedule
 
 
Northbound Voyage
ETD Seattle
ETA Whittier
ETA Anchorage
ETA Fairbanks
ETA Seattle
1528
Wednesday 7/8/2015
Wednesday
 7/15/2015
Friday
7/17/2015
Tuesday
 7/21/2015
Monday
7/27/2015
1529
Wednesday
7/15/2015
Wednesday
7/22/2015
Friday
7/24/2015
Tuesday 7/28/2015
Monday 8/3/2015
1530
Tuesday
 7/22/2015
Tuesday
7/29/2015
Friday
7/31/2015
Tuesday 8/4/2015
Monday 8/10/2015
1531
Wednesday 7/29/2015
Wednesday 8/5/2015
Friday
8/7/2015
Tuesday
 8/11/2015
Monday 8/17/2015
1532
Wednesday 8/5/2015
Wednesday 8/12/2015
Friday
8/14/2015
Tuesday 8/18/2015
Monday 8/24/2015
1533
Wednesday
 8/12/2015
Wednesday
 8/19/2015
Friday
8/21/2015
Tuesday 8/25/2015
Monday 8/31/2015
1534
Wednesday 8/19/2015
Wednesday 8/26/2015
Friday
8/28/2015
 Tuesday 9/1/2015
Monday 9/7/2015