Search our site

Select the search type
  • Site
  • Web
Search 

 

Alaska Rail – Marine Shipping Schedule
 
 
Northbound Voyage
ETD Seattle
ETA Whittier
ETA Anchorage
ETA Fairbanks
ETA Seattle
1534
Wednesday 8/19/2015
Wednesday
 8/26/2015
Friday
8/28/2015
Tuesday
 9/1/2015
Monday
9/7/2015
1535
Wednesday
8/26/2015
Wednesday
9/2/2015
Friday
9/4/2015
Tuesday 9/8/2015
Monday 9/14/2015
1536
Tuesday
 9/2/2015
Tuesday
9/9/2015
Friday
9/11/2015
Tuesday 9/15/2015
Monday 9/21/2015
1537
Wednesday 9/9/2015
Wednesday 9/16/2015
Friday
9/18/2015
Tuesday
 9/22/2015
Monday 9/28/2015
1538
Wednesday 9/16/2015
Wednesday 9/23/2015
Friday
9/25/2015
Tuesday 9/29/2015
Monday 10/5/2015
1539
Wednesday
 9/23/2015
Wednesday
 9/30/2015
Friday
10/2/2015
Tuesday 10/6/2015
Monday 10/12/2015
1540
Wednesday 9/30/2015
Wednesday 10/7/2015
Friday
10/9/2015
 Tuesday 10/13/2015
Monday 10/19/2015