Search our site

Select the search type
  • Site
  • Web
Search 

 

Alaska Rail – Marine Shipping Schedule
 
 
Northbound Voyage
ETD Seattle
ETA Whittier
ETA Anchorage
ETA Fairbanks
ETA Seattle
1531
Wednesday 7/29/2015
Wednesday
 8/5/2015
Friday
8/7/2015
Tuesday
 8/11/2015
Monday
8/17/2015
1532
Wednesday
8/5/2015
Wednesday
8/12/2015
Friday
8/14/2015
Tuesday 8/18/2015
Monday 8/24/2015
1533
Tuesday
 8/12/2015
Tuesday
8/19/2015
Friday
8/21/2015
Tuesday 8/25/2015
Monday 8/31/2015
1534
Wednesday 8/19/2015
Wednesday 8/26/2015
Friday
8/28/2015
Tuesday
 9/1/2015
Monday 9/7/2015
1535
Wednesday 8/26/2015
Wednesday 9/2/2015
Friday
9/4/2015
Tuesday 9/8/2015
Monday 9/14/2015
1536
Wednesday
 9/2/2015
Wednesday
 9/9/2015
Friday
9/11/2015
Tuesday 9/15/2015
Monday 9/21/2015
1537
Wednesday 9/9/2015
Wednesday 9/16/2015
Friday
9/18/2015
 Tuesday 9/22/2015
Monday 9/28/2015